Læreplanen er utgått!

LÁŠMMOHALLAN - OAHPPOPLÁNA (KRO1-03)

Vuođđogálggat

Vuođđogálggat leat integrerejuvvon gelbbolašvuođamihttomeriide gos dat leat mielde ovdánahttime fágagelbbolašvuođa ja leat maid oassin das. Lášmmohallanfágas ipmirduvvojit vuođđogálggat ná:

Njálmmálaš gálggat lášmmohallanfágas mearkkaša hábmet oaivila guldaleami, hupmama ja ságastallama bokte. Dat mearkkaša earret eará gaskkustit jurddaváikkuhusaid ja muosáhusaid iešguđetge aktivitehtain. Olmmoš ovdanbidjá njálmmálaččat stoahkamiid, iešguđetlágán spealuid ja eará ovttasdoaibmamiid njuolggadusaid. Dat mearkkaša máhttit guldalit earáid ja addit responssa ja leat dihtomielalaš gii lea vuostáiváldi go hupmá. Njálmmálaš gaskkustangálga lea maid dárbbašlaš go galgá leat mielde lágideame aktivitehtaid.

Máhttit čállit lášmmohallamis mearkkaša vuosttažettiin čálalaččat ovdanbidjat aktivitehtaid ja aktivitehta árvvoštallama. Dát lea eanemus áigeguovdil bajit jahkecehkiin.

Máhttit lohkat lášmmohallamis mearkkaša máhttit viežžat, dulkot ja ipmirdit dieđuid fágaspesifihkka teavsttain. Dat addá vuođu árvvoštallat deaŧalaš beliid fágabarggus. Dat mearkkaša maiddái dulkot kárttaid ja ipmirdit govastagaid.

Máhttit rehkenastit lášmmohallamis mearkkaša earret eará máhttit mihtidit guhkkodagaid, áiggiid ja fámuid. Ipmirdit loguid lea dárbbašlaš go galgá plánet ja čađahit hárjehallanbargguid.

Digitála gálggat lášmmohallamis sisttisdoallá máhttit geavahit digitála reaidduid, iešguđetlágan mediaid ja resurssaid ulbmillaččat ja dohkálaččat go galgá čoavdit praktihkalaš bargguid. Dat mearkkaša earret eará viežžat ja gieđahallat dieđuid, plánet ja čađahit aktivitehtaid ja hárjehallamiid, ja kommuniseret ja dokumenteret dán.

Side 4 Av 12

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!