Læreplan i konditorfaget Vg3 / opplæring i bedrift (KON3-01)

Utgår gradvis


Denne læreplanen utgår gradvis fra 1.8.2022

Mer om gyldighet og innføring av ny læreplan

Etter Vg3

Råvarer og produksjon

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • planlegge, gjennomføre, vurdere og dokumentere produksjon av kaker og konditorvarer
 • velge og bruke relevante håndverktøy, maskiner og utstyr og utføre daglig vedlikehold på disse
 • oppbevare råvarer og ferdige produkter etter gjeldende regelverk
 • bestille, kontrollere og vurdere kvaliteten på råvarer og hjelpe- og tilsetningsstoffer
 • tilpasse produksjonen etter kundens behov og etterspørsel
 • produsere konditorvarer tilpasset personer med allergier og matintoleranse
 • produsere mørdeiger og ulike produkter av mørdeig
 • framstille rørte og piskede masser og bruke disse til ulike produkter
 • framstille rystede og forvellede masser og bruke disse til ulike produkter
 • produsere butterdeig og ulike produkter av butterdeig
 • framstille, overtrekke og dekorere festkaker, dessertkaker og porsjonskaker
 • bruke sjokolade og marsipan
 • framstille produkter av råmasser og hel- og halvfabrikater
 • produsere konditorvarer med utgangspunkt i tradisjon og trender
 • foreta mengdeberegning og bruke digitale verktøy til å kalkulere varer og produksjonskostnader ut fra en gitt resept
 • utføre arbeidet i tråd med ergonomiske prinsipper

Hygiene og kvalitetsstyring

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • praktisere god personlig hygiene og produksjons- og næringsmiddelhygiene i henhold til gjeldende regelverk
 • utføre renhold og renholdskontroller i henhold til gjeldende regelverk
 • utføre arbeidet i tråd med gjeldende regelverk
 • oppbevare, etterbehandle, emballere og merke produkter etter gjeldende regelverk
 • delta i arbeidet med å bekjempe insekter og andre skadedyr og følge rutiner på området

Bransje, bedrift og miljø

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • drøfte bransjens rammebetingelser og hvilke faktorer som kan påvirke bedriftens økonomiske resultat
 • drøfte hva profesjonell service og kundebehandling innebærer
 • gjøre rede for innholdet i relevant nasjonalt og internasjonalt regelverk om forbrukernes rettigheter og plikter, herunder regler om klageadgang
 • gjøre rede for forbrukerkrav til produktmerking og matvaretrygghet og gjeldende regelverk om dette
 • bruke faguttrykk
 • praktisere produksjon og avfallshåndtering etter gjeldende regelverk
 • følge gjeldende regelverk for helse, miljø og sikkerhet

Side 6 Av 7

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!