Læreplan i konditorfaget Vg3 / opplæring i bedrift (KON3-01)

Utgår gradvis


Denne læreplanen utgår gradvis fra 1.8.2022

Mer om gyldighet og innføring av ny læreplan

Hovedområder

Råvarer og produksjon

Hovedområdet handler om framstilling og produksjon av ulike deiger, masser, kaker og andre produkter. Det å kunne utnytte og behandle råvarer på en hygienisk, faglig, økonomisk og rasjonell måte inngår også. Grunnleggende håndverksferdigheter i faget står sentralt. Det omfatter teknologi og design med vekt på de kreative, kunstneriske, genuine og skapende sider ved faget.

Hygiene og kvalitetsstyring

Hovedområdet handler om kvalitetsstyringssystemer; internkontroll, personlig hygiene og næringsmiddelhygiene. Videre inngår relevant regelverk og tilsynsmyndighetenes rolle.

Bransje, bedrift og miljø

Hovedområdet handler om bedriftens plass i samfunnet og bransjens organisering og rammevilkår. Det omfatter også helse, miljø og sikkerhet.

Side 3 Av 7

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!