Læreplan i konditorfaget Vg3 / opplæring i bedrift (KON3-01)

Utgått


Det gis ikke lenger opplæring etter læreplanen, men det kan være mulig å ta eksamen som privatist. Se informasjon om siste eksamen på fagkodene som er knyttet til læreplanen.

Mer om gyldighet og innføring av ny læreplan

Grunnleggende ferdigheter

Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der de bidrar til utvikling av og er en del av fagkompetansen. I konditorfaget forstås grunnleggende ferdigheter slik:

Å kunne uttrykke seg skriftlig og muntlig i konditorfaget innebærer å arbeide med resepter loggføring og dokumentasjon, motta og gi informasjon og kommunisere med kollegaer, kunder og samarbeidspartnere.

Å kunne lese i konditorfaget innebærer å tilegne seg informasjon om trender i faget, å forstå og sammenlikne resepter, forstå ordrer og beskjeder og gjøre seg kjent med kvalitetsstyringssystemer og brukermanualer.

Å kunne regne i konditorfaget innebærer å omarbeide resepter, foreta mengdeberegning, vurdere timeforbruk i forhold til produksjon og økonomi.

Å kunne bruke digitale verktøy i konditorfaget innebærer å kommunisere, søke, hente og bruke relevant informasjon, bruke verktøyet til innkjøp, kalkulasjon og lagerstyring. Det innebærer også å bruke digitalt produksjonsutstyr.

Side 4 Av 7

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!