Programområde for helseservicefag - Læreplan i felles programfag Vg2 (HES2-02)

Yrkesutøving

Yrkesutøving

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • drøfte kva profesjonell yrkesutøving inneber for helseservicefaga
 • drøfte kva god service og profesjonell kundebehandling inneber, og vise det i praksis
 • drøfte kva ulike brukar- og kundegrupper forventar av god service
 • utføre administrative arbeidsoppgåver som er felles for helseservicefaga, ved hjelp av digitale verktøy og andre kontortekniske hjelpemiddel
 • gjere greie for aktuelle frivillige organisasjonar og den informasjon og bistand dei kan gi
 • gi døme på utfordringar som helseservicefaga møter i yrkesutøvinga, og drøfte etiske dilemma
 • drøfte kor viktig det er å følgje planar og rutinar på arbeidsplassen
 • gjere greie for gjeldande regelverk for helsepersonell og gi døme på kva konsekvensar regelverket har for yrkesutøvinga
 • gjere greie for aktuelle trygdereglar og refusjonsordningar for legemiddel og andre trygdeytingar
 • forklare prinsippa for universell utforming
 • utføre førstehjelp som er relevant for yrkesutøvinga

Side 9 Av 10

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!