Læreplan i geofag - programfag i utdanningsprogram for studiespesialisering (GFG1-01)

Utgått


Denne læreplanen har utgått.

Mer om gyldighet og innføring av ny læreplan

Struktur

Geofag består av 3 programfag: geofag 1, geofag 2 og geofag X. Geofag 1 og geofag 2 er bygd opp slik at de kan velges uavhengig av hverandre. Geofag X er spesielt beregnet på elever på Vg2 som velger matematikk programfag. Det er bare geofag 1 og geofag 2 som gir full fordypning.

Geofag 1 og geofag X har tre hovedområder felles: jorda i forandring, naturkatastrofer og geofaglig verktøykasse. Geofag 1 omfatter i tillegg hovedområdet geoforskning.

Faget er strukturert i hovedområder som det er formulert kompetansemål for. Hovedområdene utfyller hverandre og må ses i sammenheng.

Oversikt over hovedområder:

Programfag

Hovedområder

Geofag X

Jorda i forandring

Naturkatastrofer

Geofaglig verktøykasse

Geofag 1

Geoforskning

Geofag 2

Geoforskning

Jorda i forandring

Klimaendringer

Georessurser

Side 2 Av 10

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!