Læreplan i geofag - programfag i utdanningsprogram for studiespesialisering (GFG1-01)

Utgått


Denne læreplanen har utgått.

Mer om gyldighet og innføring av ny læreplan

Geofag X

Jorda i forandring

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • gjøre rede for den geologiske tidsskalaen og metoder som brukes til å fastsette relativ og absolutt alder
 • forklare dannelsen av magmatiske og metamorfe bergarter ved å bruke teorien om platetektonikk
 • gjøre rede for dannelsen av sedimenter og sedimentære bergarter
 • forklare klimatiske grunntrekk og værforhold ved å bruke teoriene om strålingsbalanse, vannets kretsløp og strømninger i atmosfæren
 • observere, beskrive og navngi landskapsformer dannet av isbreer og vurdere hvilke prosesser som kan føre til disse formene

Naturkatastrofer

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • forklare årsaker til jordskjelv, tsunamier og vulkanutbrudd ved å bruke teorien om platetektonikk
 • gjøre rede for årsaker til tropiske orkaner og andre typer ekstremvær
 • beskrive forskjellige skredtyper og drøfte årsaker til skredene
 • forklare årsaker til ekstrem flom og tørke
 • lage sammendrag av ulike mediers presentasjon av en naturkatastrofe og vurdere kritisk de geofaglige beskrivelsene
 • gi en oversikt over tiltak som kan forebygge skader ved naturkatastrofer
 • gjøre rede for hvordan internasjonalt samarbeid kan bidra til å overvåke og varsle naturkatastrofer

Geofaglig verktøykasse

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • trekke ut og analysere informasjon fra forskjellige typer geofaglige kart, flybilder, radarplott og satellittbilder
 • innhente, bearbeide og presentere geofaglig informasjon ved bruk av digitale verktøy

Side 7 Av 10

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!