Programområde for flyfag - Læreplan i felles programfag Vg3 (FLY3-01)

Utgått


Denne læreplanen har utgått.

Mer om gyldighet og innføring av ny læreplan

Vurdering

Vg3 flyfag

Bestemmelser for sluttvurdering:

Standpunktvurdering

Programfag

Ordning

Luftfartøysystemer

Teknisk vedlikehold 2

Eleven skal ha standpunktkarakter i hvert av programfagene.

Eksamen for elever

Programfag

Ordning

Luftfartøysystemer

Teknisk vedlikehold 2

Eleven skal opp til skriftlig eksamen i luftfartøylære og teknisk vedlikehold. Eksamen gjennomføres i henhold til kravene i EASA PART - 66, jf. Forskrift om gjennomføring av forordning (EF) nr 2042/2003 av 20. november 2003 om kontinuerlig luftdyktighet for luftfartøyer og luftfartøyprodukter, - deler og – utstyr om godkjenning av organisasjoner og personell som deltar i disse oppgaver (vedlikeholdsforskriften).

Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt.

Eksamen for privatister

Programfag

Ordning

Luftfartøysystemer

Teknisk vedlikehold 2

Privatisten skal opp til skriftlig eksamen i luftfartøylære og teknisk vedlikehold. Eksamen gjennomføres i henhold til kravene i EASA PART - 66, jf. Forskrift om gjennomføring av forordning (EF) nr 2042/2003 av 20. november 2003 om kontinuerlig luftdyktighet for luftfartøyer og luftfartøyprodukter, - deler og – utstyr om godkjenning av organisasjoner og personell som deltar i disse oppgaver (vedlikeholdsforskriften).

Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt.

De generelle bestemmelsene om vurdering er fastsatt i forskriften til opplæringsloven.

Side 9 Av 9

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!