Programområde for flyfag - Læreplan i felles programfag Vg3 (FLY3-01)

Utgått


Denne læreplanen har utgått.

Mer om gyldighet og innføring av ny læreplan

Grunnleggende ferdigheter

Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der de bidrar til utvikling av og er en del av fagkompetansen. I flyfag forstås grunnleggende ferdigheter slik:

Å kunne uttrykke seg muntlig og skriftlig i flyfag innebærer å formulere seg presist og forståelig ved utarbeiding av dokumentasjon og i samarbeid med kollegaer, både på norsk og på engelsk, og ved bruk av digitale verktøy.

Å kunne lese i flyfag innebærer å forstå ulike norsk- og engelskspråklige fagtekster som sikrer at arbeidet til enhver tid utføres i tråd med gjeldende regelverk. Dette inkluderer håndbøker, utstyrsmanualer, montasjeveiledninger, lover, forskrifter, arbeidsbeskrivelser, datablader og prosedyrer for helse, miljø og sikkerhet.

Å kunne regne i flyfag innebærer å utføre beregninger, å ta beslutninger ut fra måleresultater og å forstå flytekniske funksjoner på grunnlag av kjente matematiske formler og utrykk.

Å kunne bruke digitale verktøy i flyfag innebærer å bruke kommunikasjonsprogrammer. Digitale verktøy brukes også til datautveksling, konfigurering, feilsøking og testing.

Side 4 Av 9

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!