Programområde for flyfag - Læreplan i felles programfag Vg3 (FLY3-01)

Utgått


Det gis ikke lenger opplæring etter læreplanen, men det kan være mulig å ta eksamen som privatist. Se informasjon om siste eksamen på fagkodene som er knyttet til læreplanen.

Mer om gyldighet og innføring av ny læreplan

Teknisk vedlikehold 2

Teknisk vedlikehold 2

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
  • planlegge, gjennomføre og dokumentere prosesser som omfatter bruk av vedlikeholdsutstyr
  • planlegge, gjennomføre og dokumentere prosesser som innebærer å bruke monterings-, demonterings- og reparasjonsteknikker for arbeid på luftfartøy
  • planlegge, gjennomføre og dokumentere prosesser som innebærer å inspisere og teste systemer og vurdere resultatene
  • planlegge og utføre arbeidet på systemene fagmessig, nøyaktig og i overensstemmelse med kvalitetssikring, internkontroll og godkjent tekniske dokumentasjon
  • vurdere og dokumentere arbeid som utføres på luftfartøysystemene
  • utføre arbeidet i henhold til helse-, miljø- og sikkerhetskrav
  • redegjøre for menneskelige faktorers betydning for vedlikeholdsarbeid på luftfartøy
  • følge regelverk som gjelder for luftfarten
  • utføre vedlikeholdsarbeid på en bestemt luftfartøytype ut fra dennes egenskaper og konstruksjon
  • anvende flyteknisk engelsk

Side 8 Av 9

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!