Programområde for flyfag - Læreplan i felles programfag Vg3 (FLY3-01)

Utgått


Denne læreplanen har utgått.

Mer om gyldighet og innføring av ny læreplan

Formål

Flyfag skal legge grunnlaget for yrkesutøvelse innen vedlikehold av luftfartøyenes motorer, struktur og systemer. Dagens samfunn er avhengig av driftssikre og velfungerende luftfartøy som skal sikre god kommunikasjon over hele verden.

Den teknologiske utviklingen i flyindustrien krever systemforståelse og evne til omstilling. Opplæringen i flyfag skal utvikle den enkeltes evne til helhetstenkning, analyse og system- og sikkerhetsforståelse. Opplæringen skal også fremme bevisstgjøring om lokale, nasjonale og globale økologiske sammenhenger knyttet til luftfarten som kan bidra til å sikre bedre miljømessig ressursutnyttelse og en bærekraftig utvikling.

Opplæringen i flyfag skal legge vekt på opplevelse, innsikt og bevisste valg knyttet til vedlikehold av luftfartøy. Sikkerhetsforståelse og grunnleggende forståelse av gjeldende regelverk skal være sentrale elementer i opplæringen. Opplæringen skal fremme selvstendighet og samarbeid med andre i og utenfor eget fagområde. Videre skal det legges vekt på serviceinnstilling og evne til å kommunisere med kollegaer og bransjepersonell. Nøyaktighet, kreativitet og løsningsorientering i utførelsen av arbeidet skal være sentrale faktorer.

Opparbeidelse av grunnleggende fagkompetanse og systemforståelse innen flyfag danner grunnlaget for videre fordypning og spesialisering.

Utdanningen gjennomføres i henhold til de til enhver tid gjeldende nasjonale og europeiske bestemmelsene for flyteknisk grunnutdannelse.

Side 1 Av 9

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!