Læreplan i kvensk eller finsk som 2. språk (FIN1-03)

Utgår gradvis


Vurdering

Bestemmelser for sluttvurdering:

Standpunktvurdering

Årstrinn

Ordning

10. årstrinn

Elevene skal ha to standpunktkarakterer, en i kvensk eller finsk skriftlig og en i kvensk eller finsk muntlig

Vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram

Elevene skal ha én standpunktkarakter

Vg3 studieforberedende utdanningsprogram

Vg3 påbygging til generell studiekompetanse

Elevene skal ha to standpunktkarakterer, én i kvensk eller finsk skriftlig og én i kvensk eller finsk muntlig

Eksamen for elever

Årstrinn

Ordning

10. årstrinn

Elevene kan trekkes ut til skriftlig eksamen i kvensk eller finsk. Skriftlig eksamen blir utarbeidet og sensurert sentralt.

Vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram

Elevene kan trekkes ut til skriftlig eksamen i kvensk eller finsk. Skriftlig eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt.

Vg3 studieforberedende utdanningsprogram

Vg3 påbygging til generell studiekompetanse

Elevene kan trekkes ut til skriftlig eksamen i kvensk eller finsk. Skriftlig eksamen blir utarbeidet og sensurert sentralt. Elevene kan også trekkes ut til muntlig eksamen i kvensk eller finsk. Muntlig eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt.

Eksamen for privatister

Årstrinn

Ordning

10. årstrinn

Se gjeldende ordning for grunnopplæringen for voksne

Vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram

Vg3 studieforberedende utdanningsprogram

Vg3 påbygging til generell studiekompetanse

Privatister skal opp til skriftlig eksamen i kvensk eller finsk. Skriftlig eksamen blir utarbeidet og sensurert sentralt. I tillegg skal privatistene opp til muntlig eksamen i kvensk eller finsk. Muntlig eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt.

De generelle bestemmelsene om vurdering er fastsatt i forskriften til opplæringsloven.

Side 14 Av 14

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!