Læreplan i kvensk eller finsk som 2. språk (FIN1-03)

Utgår gradvis


Grunnleggende ferdigheter

Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der de bidrar til utvikling av og er en del av fagkompetansen. I faget kvensk eller finsk som andrespråk forstås grunnleggende ferdigheter slik:

Å kunne uttrykke seg skriftlig og muntlig i kvensk eller finsk som andrespråk innebærer å forstå og å ta i bruk språket i stadig mer varierte og krevende sammenhenger på tvers av kulturer og fagfelt.

Å kunne lese i kvensk eller finsk andrespråk er en del av den praktiske språkkompetansen, og innebærer at en kan lese med forståelse, utforske og reflektere over stadig mer krevende tekster, og slik skaffe seg innsikt på tvers av kulturer og fagfelt. Å utvikle leseferdighet på kvensk eller finsk vil også bidra til å styrke leseferdigheten generelt.

Å kunne regne i kvensk eller finsk som andrespråk innebærer å supplere regnekompetansen på førstespråket med de nødvendige uttrykk på kvensk eller finsk. Å utnytte informasjon fra grafiske framstillinger, tabeller og statistikker er viktig for forståelsen av kvenske eller finske tekster.

Å kunne bruke digitale verktøy i kvensk eller finsk som andrespråk bidrar til å utvide læringsarenaen for faget og tilfører læringsprosessen verdifulle dimensjoner gjennom muligheter for møte med autentisk språk og anvendelse av språket i autentiske kommunikasjonssituasjoner. Kildekritikk, opphavsrett og personvern er sentrale områder i digitale sammenhenger som også inngår i kvensk eller finsk som andrespråk.

Side 4 Av 14

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!