Læreplan i engelsk (ENG1-03)

Utgått


Denne læreplanen er utgått.

Mer om gyldighet og innføring av ny læreplan

Kompetansemål etter Vg1 – studieforberedende utdanningsprogram og Vg2 - yrkesfaglige utdanningsprogram

Språklæring

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • vurdere og bruke ulike situasjoner, arbeidsmåter og læringsstrategier for å videreutvikle egne ferdigheter i engelsk
 • vurdere egen framgang i arbeidet med å lære engelsk
 • vurdere ulike digitale ressurser og andre hjelpemidler kritisk og selvstendig, og bruke dem i egen språklæring

Muntlig kommunikasjon

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • vurdere og bruke egnede lytte- og talestrategier tilpasset formål og situasjon
 • forstå og bruke et bredt generelt ordforråd og et faglig ordforråd knyttet til eget utdanningsprogram
 • forstå hovedinnhold og detaljer i ulike typer muntlige tekster om allmenne emner og faglige emner knyttet til eget utdanningsprogram
 • lytte til og forstå sosiale og geografiske varianter av engelsk fra autentiske situasjoner
 • uttrykke seg på en nyansert og presis måte med god flyt og sammenheng, tilpasset formål og situasjon
 • innlede, holde i gang og avslutte samtaler og diskusjoner om allmenne emner og faglige emner knyttet til eget utdanningsprogram
 • bruke mønstre for uttale, intonasjon, ordbøying og varierte setningstyper i kommunikasjon
 • tolke og bruke teknisk og matematisk informasjon i kommunikasjon

Skriftlig kommunikasjon

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • vurdere og bruke egnede lese- og skrivestrategier tilpasset formål og type tekst
 • forstå og bruke et bredt generelt ordforråd og et faglig ordforråd knyttet til eget utdanningsprogram
 • forstå hovedinnhold og detaljer i tekster av varierende omfang om forskjellige emner
 • lese for å tilegne seg fagkunnskaper fra eget utdanningsprogram
 • bruke egne notater for å skrive tekster med tilknytning til eget utdanningsprogram
 • skrive ulike typer tekster med struktur og sammenheng, tilpasset formål og situasjon
 • bruke mønstre for rettskriving, ordbøying og variert setnings- og tekstbygging i produksjon av tekst
 • produsere ulike typer tekster tilpasset digitale formkrav i forskjellige digitale medier
 • vurdere forskjellige kilder og bruke innhold fra kildene på en selvstendig, kritisk og etterprøvbar måte

Kultur, samfunn og litteratur

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • drøfte kultur og samfunnsforhold i flere engelskspråklige land
 • presentere og diskutere aktuelle nyheter fra engelskspråklige kilder
 • drøfte framveksten av engelsk som et verdensspråk
 • drøfte ulike typer engelskspråklige litterære tekster fra ulike deler av verden
 • drøfte engelskspråklige filmer og andre kulturuttrykk fra forskjellige medier
 • drøfte tekster av og om urfolk i engelskspråklige land
 • fordype seg i et faglig emne innenfor eget utdanningsprogram og presentere dette

Side 10 Av 11

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!