Læreplan i engelsk (ENG1-03)

Utgått


Det gis ikke lenger opplæring etter læreplanen, men det kan være mulig å ta eksamen som privatist. Se informasjon om siste eksamen på fagkodene som er knyttet til læreplanen.

Mer om gyldighet og innføring av ny læreplan

Kompetansemål etter 4. årstrinn

Språklæring

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • identifisere situasjoner der det kan være nyttig eller nødvendig å kunne engelsk
 • samtale om eget arbeid med å lære engelsk
 • finne likheter mellom ord og uttrykksmåter i engelsk og eget morsmål
 • bruke digitale ressurser og andre hjelpemidler i utforsking av språket

Muntlig kommunikasjon

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • bruke enkle lytte- og talestrategier
 • lytte til og forstå betydningen av ord og uttrykk ut fra sammenhengen de er brukt i
 • forstå og bruke engelske ord, uttrykk og setningsmønstre knyttet til egne behov og følelser, dagligliv, fritid og interesser
 • forstå hovedinnholdet i rim, regler, sanger, eventyr og fortellinger
 • bruke noen høflighetsuttrykk og enkle fraser for å få hjelp til å forstå og bli forstått
 • delta i dagligdagse samtaler knyttet til nære omgivelser og egne opplevelser
 • si det engelske alfabetet og stave navn og bostedsnavn
 • forstå og bruke ord og uttrykk knyttet til priser, mengder, form og størrelser i kommunikasjon om dagligliv, fritid og interesser

Skriftlig kommunikasjon

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • bruke enkle lese- og skrivestrategier
 • forstå sammenhengen mellom engelske språklyder og bokstaver og trekke lyder sammen til ord
 • forstå betydningen av ord og uttrykk ut fra sammenhengen de er brukt i
 • lese, forstå og skrive engelske ord og uttrykk knyttet til egne behov og følelser, dagligliv, fritid og interesser
 • forstå hovedinnholdet i enkle tekster om kjente emner
 • skrive korte tekster som uttrykker meninger og interesser, og som beskriver, forteller og spør
 • bruke noen vanlige småord og enkle stave- og setningsmønstre
 • bruke digitale verktøy for å hente informasjon og eksperimentere med å skape tekst

Kultur, samfunn og litteratur

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • gi noen eksempler på engelskspråklige land og kjente personer derfra
 • samtale om noen sider ved ulike levesett, tradisjoner og skikker i engelskspråklige land og i Norge
 • delta i framføring av engelskspråklige rim, regler, sanger, korte skuespill og fortellinger
 • gi uttrykk for egne tanker og meninger i møte med engelskspråklig litteratur og barnekultur
 • lage egne tekster inspirert av engelskspråklig litteratur og barnekultur

Side 7 Av 11

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!