Læreplan i engelsk (ENG1-03)

Utgått


Denne læreplanen er utgått.

Mer om gyldighet og innføring av ny læreplan

Kompetansemål etter 2. årstrinn

Språklæring

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • gi eksempler på noen situasjoner der det kan være nyttig å kunne engelsk
 • finne ord og uttrykk som er felles for engelsk og eget morsmål
 • bruke digitale ressurser i opplevelse av språket

Muntlig kommunikasjon

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • lytte etter og bruke engelske språklyder gjennom praktisk-estetiske uttrykksmåter
 • lytte til og forstå enkle instruksjoner på engelsk
 • lytte til og forstå ord og uttrykk i engelskspråklige rim, regler, sanger, eventyr og fortellinger
 • forstå og bruke noen engelske ord, uttrykk og setningsmønstre knyttet til nære omgivelser og egne interesser
 • hilse, stille og svare på enkle spørsmål og bruke noen høflighetsuttrykk
 • delta i enkle innøvde dialoger og spontane samtaler knyttet til nære omgivelser og egne opplevelser
 • bruke tall i samtale om nære omgivelser og egne opplevelser

Skriftlig kommunikasjon

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • kjenne igjen sammenhengen mellom noen engelske språklyder og stavemønstre
 • eksperimentere med å lese og skrive engelske ord, uttrykk og enkle setninger knyttet til nære omgivelser og egne interesser

Kultur, samfunn og litteratur

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • samtale om sider ved barns dagligliv i engelskspråklige land
 • ta del i og oppleve barnekultur fra engelskspråklige land gjennom å bruke ord, bilder, musikk og bevegelse
 • gi uttrykk for egne opplevelser av engelskspråklige rim, regler, sanger, eventyr og fortellinger

Side 6 Av 11

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!