Læreplan i engelsk (ENG1-03)

Utgått


Det gis ikke lenger opplæring etter læreplanen, men det kan være mulig å ta eksamen som privatist. Se informasjon om siste eksamen på fagkodene som er knyttet til læreplanen.

Mer om gyldighet og innføring av ny læreplan

Kompetansemål etter 2. årstrinn

Språklæring

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • gi eksempler på noen situasjoner der det kan være nyttig å kunne engelsk
 • finne ord og uttrykk som er felles for engelsk og eget morsmål
 • bruke digitale ressurser i opplevelse av språket

Muntlig kommunikasjon

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • lytte etter og bruke engelske språklyder gjennom praktisk-estetiske uttrykksmåter
 • lytte til og forstå enkle instruksjoner på engelsk
 • lytte til og forstå ord og uttrykk i engelskspråklige rim, regler, sanger, eventyr og fortellinger
 • forstå og bruke noen engelske ord, uttrykk og setningsmønstre knyttet til nære omgivelser og egne interesser
 • hilse, stille og svare på enkle spørsmål og bruke noen høflighetsuttrykk
 • delta i enkle innøvde dialoger og spontane samtaler knyttet til nære omgivelser og egne opplevelser
 • bruke tall i samtale om nære omgivelser og egne opplevelser

Skriftlig kommunikasjon

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • kjenne igjen sammenhengen mellom noen engelske språklyder og stavemønstre
 • eksperimentere med å lese og skrive engelske ord, uttrykk og enkle setninger knyttet til nære omgivelser og egne interesser

Kultur, samfunn og litteratur

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • samtale om sider ved barns dagligliv i engelskspråklige land
 • ta del i og oppleve barnekultur fra engelskspråklige land gjennom å bruke ord, bilder, musikk og bevegelse
 • gi uttrykk for egne opplevelser av engelskspråklige rim, regler, sanger, eventyr og fortellinger

Side 6 Av 11

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!