Læreplan i engelsk (ENG1-03)

Utgått


Denne læreplanen er utgått.

Mer om gyldighet og innføring av ny læreplan

Kompetansemål etter 7. årstrinn

Språklæring

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • identifisere og bruke ulike situasjoner og læringsstrategier for å utvide egne ferdigheter i engelsk
 • beskrive eget arbeid med å lære engelsk
 • identifisere noen språklige likheter og ulikheter mellom engelsk og eget morsmål
 • bruke digitale ressurser og andre hjelpemidler i egen språklæring

Muntlig kommunikasjon

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • bruke lytte- og talestrategier
 • forstå og bruke et ordforråd knyttet til kjente emner
 • forstå hovedinnholdet i muntlige tekster om kjente emner
 • bruke høflighetsuttrykk og situasjonsrelaterte uttrykk
 • uttrykke seg for å få hjelp til å forstå og bli forstått i ulike situasjoner
 • uttrykke og begrunne egen mening om kjente emner
 • innlede, holde i gang og avslutte samtaler knyttet til kjente situasjoner
 • bruke grunnleggende mønstre for uttale, intonasjon, ordbøying og setningstyper i kommunikasjon
 • uttrykke seg om enkle beregninger, valuta og måleenheter i kommunikasjon om dagligdagse situasjoner

Skriftlig kommunikasjon

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • bruke lese- og skrivestrategier
 • forstå og bruke et ordforråd knyttet til kjente emner
 • forstå hovedinnholdet i selvvalgte tekster
 • lese og forstå ulike typer tekster av varierende omfang fra forskjellige kilder
 • ta notater for å lage ulike typer tekster
 • skrive sammenhengende tekster som forteller, gjenforteller, beskriver opplevelser og uttrykker egne meninger
 • bruke grunnleggende mønstre for rettskriving, ordbøying, setnings- og tekstbygging i produksjon av tekst
 • bruke digitale verktøy og andre hjelpemidler for å finne relevant informasjon og lage ulike typer tekster

Kultur, samfunn og litteratur

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • fortelle om personer, steder og begivenheter fra engelskspråklige land
 • samtale om levesett og omgangsformer i ulike kulturer i engelskspråklige land og i Norge, deriblant samisk kultur
 • lese engelskspråklig barne- og ungdomslitteratur og samtale om personer og innhold
 • gi uttrykk for egne reaksjoner på engelskspråklige litterære tekster, film, nettkultur, bilder og musikk
 • uttrykke seg på en kreativ måte inspirert av ulike typer engelskspråklige litterære tekster fra forskjellige kilder
 • formidle korte tekster om selvvalgte emner

Side 8 Av 11

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!