Læreplan i engelsk (ENG1-02)

Utgått


Denne læreplanen har utgått.

Etter 7. årstrinn

Språklæring

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • identifisere og bruke ulike situasjoner for å utvide egne engelskferdigheter
 • gi eksempler på ulike måter å lære engelske ord og uttrykk på
 • identifisere noen språklige likheter og forskjeller mellom engelsk og eget morsmål
 • bruke grunnleggende begreper fra grammatikk og tekstbygging
 • beskrive eget arbeid med å lære engelsk
 • bruke digitale og andre hjelpemidler i egen språklæring

Kommunikasjon

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • beherske et ordforråd som dekker dagligdagse situasjoner
 • bruke grunnleggende regler og mønstre for uttale, intonasjon, rettskriving, grammatikk og ulike setningstyper
 • uttrykke seg muntlig og skriftlig for å få hjelp til å forstå og bli forstått
 • forstå ulike muntlige og skriftlige framstillinger om selvvalgte emner
 • delta i samtaler knyttet til dagligdagse situasjoner
 • bruke høflighetsuttrykk og situasjonsrelaterte uttrykk tilpasset ulike sammenhenger
 • uttrykke egen mening om ulike emner
 • bruke lytte-, tale-, lese- og skrivestrategier tilpasset formålet
 • gi en kort muntlig og skriftlig presentasjon av et emne
 • lese og forstå tekster av ulik lengde og i ulike sjangere
 • skrive tekster som forteller, beskriver eller formidler beskjeder
 • uttrykke seg om valuta, mål og vekt
 • bruke digitale verktøy for å finne informasjon og som redskap for å lage tekster

Kultur, samfunn og litteratur

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • fortelle om noen personer, steder og begivenheter fra engelskspråklige land
 • sammenligne levesett og omgangsformer i ulike kulturer i engelskspråklige land og i Norge, deriblant den samiske
 • lese og fortelle om engelskspråklig barne- og ungdomslitteratur fra ulike medier og sjangere, inkludert prosa og dikt
 • sammenligne personer og innhold i et utvalg av engelskspråklige barnebøker
 • gi uttrykk for egne reaksjoner på film, bilder og musikk
 • uttrykke seg på en kreativ måte, inspirert av engelskspråklig litteratur fra forskjellige sjangere og medier

Side 8 Av 11

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!