Læreplan i engelsk (ENG1-02)

Utgått


Denne læreplanen har utgått.

Etter 2. årstrinn

Språklæring

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • gi eksempler på situasjoner der det kan være nyttig å kunne noe engelsk
 • finne ord og uttrykk som er felles for morsmålet og engelsk
 • gi eksempler på engelske ord og uttrykk ut fra egne interesser

Kommunikasjon

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • forstå og bruke en del vanlige engelske ord og fraser knyttet til nære omgivelser
 • bruke de mest grunnleggende engelske språklyder og språkrytmer gjennom praktiskestetiske uttrykksmåter
 • hilse, stille spørsmål og svare på enkle muntlige spørsmål
 • forstå enkle instruksjoner gitt på engelsk
 • gjenkjenne en del ord, uttrykk og enkle setninger i muntlige og skriftlige tekster
 • bruke bokstaver og eksperimentere med å skrive engelske ord og uttrykk
 • bruke tall i kommunikasjon
 • bruke språket gjennom flere sanser og medier

Kultur, samfunn og litteratur

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • samtale om sider ved barns dagligliv i noen engelskspråklige land
 • ta del i engelsk barnekultur og litteratur gjennom bruk av ord, bilder, musikk og bevegelse

Side 6 Av 11

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!