Læreplan i børsemakarfaget Vg3 / opplæring i bedrift (BMF3-01)

Vurdering

Føresegner for sluttvurdering:

Hovudområde

Ordning

Produksjon

Produktutvikling

Alle skal opp til sveineprøva, som normalt skal gjennomførast innanfor ei tidsramme på femten vyrkedagar.

Før svenneprøva må alle ha greidd eksamen på Vg3-nivå i lærefaget. Eksamenen blir utarbeidd sentralt og sensurert lokalt.

Alle kandidatar som ikkje har følgt normalt opplæringsløp, må og ha greidd skriftleg eksamen på Vg2-nivå i lærefaget. Eksamenen blir utarbeidd sentralt og sensurert lokalt.

Dei generelle føresegnene om vurdering er fastsette i forskrift til opplæringslova.

Side 6 Av 6

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!