Læreplan i børsemakarfaget Vg3 / opplæring i bedrift (BMF3-01)

Etter Vg3

Produksjon

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • reparere skjefte og ta vare på opphavleg overflatebehandling
 • tilverke og nettskjere skjefte frå emne
 • utføre bøying av treskjefte
 • utføre tilpassing av skjefte etter oppgjevne mål
 • utføre blånering av ståldelar med ulikt innhald av krom og nikkel
 • justere avtrekk og varmebehandle aktuelle delar på våpen med og utan mekanisk justerbart avtrekk
 • vurdere og reparere skadar på haglepipe
 • føye saman våpendelar ved bruk av sveising, sølvlodding og blautlodding
 • herde, settherde og anløpe våpendelar
 • smi, varmebehandle og tilpasse ei toarma bladfjør
 • byggje om boltrifle frå standardkaliber til magnumkaliber
 • identifisere slark i brytevåpen og beskrive utbetring av dette
 • tilpasse og montere sving og hakemontasje på brekkvåpen
 • justere og varmebehandle sikring og sikringsdelar
 • montere riflepipe frå emne
 • tilpasse pipe til revolver
 • overhale brytevåpenmekanismar
 • søkje etter og utbetre feil på ulike typar skytevåpen
 • deaktivere registreringspliktig våpen i tråd med gjeldande regelverk
 • utføre nødvendig vedlikehald av verktøy og maskiner

Produktutvikling

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • lage arbeidsteikningar og annan visuell informasjon for produksjon
 • rapportere registreringspliktige våpen og våpendelar og plomberingar til politiet i tråd med gjeldande regelverk og ved hjelp av digitale verktøy
 • velje verktøy, materiale og teknikkar tilpassa eige produksjonsnivå
 • utarbeide rutinar for internkontroll og følgje gjeldande regelverk for helse, miljø og tryggleik
 • rekne ut kostnader for produksjon og reparasjon av våpen og våpendelar
 • berekne justering av siktemiddel
 • gjere greie for mekanisk og ballistisk hendingsgang ved avfyring av skytevåpen
 • planleggje produksjonsprosessen ut frå ønska til kunden
 • utvikle prosedyrar for kontroll av eige arbeid og eigne produkt
 • gjere greie for og følgje gjeldande regelverk for børsemakarfaget

Side 5 Av 6

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!