Læreplan i børsemakarfaget Vg3 / opplæring i bedrift (BMF3-01)

Hovudområde

Børsemakarfaget består av to hovudområde. Hovudområda utfyller kvarandre og må sjåast i samanheng.

Oversikt over hovudområda:

Årssteg

Hovudområde

Vg3 / opplæring i bedrift

Produksjon

Produktutvikling

Produksjon

Hovudområdet dreiar seg om reparasjon, tilverking og produksjon av våpen og våpendelar. Hovudområdet omfattar utvikling av handverksferdigheiter og bruk av verktøy og maskiner. Hovudområdet omfattar også bruk av ulike materiale og teknikkar.

Produktutvikling

Hovudområdet omfattar utvikling av nye våpen og våpendelar. Hovudområdet dreiar seg om planlegging, dokumentasjon og kvalitetssikring av eige arbeid. Helse, miljø og tryggleik er ein del av hovudområdet. Hovudområdet omfattar arbeid med design, der forhold mellom materiale, form og funksjon, bruk av verktøy og teknikkar høyrer med. Våpenrapportering og bruk av digitale verktøy og kostnads- og tidsutrekning høyrer også med i hovudområdet.

Side 2 Av 6

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!