Læreplan i børsemakarfaget Vg3 / opplæring i bedrift (BMF3-01)

Føremål

Børsemakarfaget skal medverke til å halde oppe eit høgt kunnskaps- og tryggleiksnivå omkring våpen og våpenbruk. Dette skal medverke til å dekkje behov i samfunnet for tenester og produkt av våpenteknisk art og å føre vidare eit yrke som er knytt til jakt- og skyttarkulturen.

Opplæringa skal gje grunnleggjande kunnskap om oppbygging og verkemåte for ammunisjon og skytevåpen. Praktisk arbeid med ulike konstruksjonar, materiale og teknikkar skal medverke til utvikling av handverksferdigheiter og evne til praktisk problemløysing på fagområdet. Opplæringa skal stimulere evna til å forstå samanhengen mellom tekniske konstruksjonar og estetiske løysingar.

Fullført og bestått opplæring fører fram til sveinebrev. Yrkestittel er børsemakar.

Side 1 Av 6

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!