Læreplan i børsemakarfaget Vg3 / opplæring i bedrift (BMF3-01)

Grunnleggjande ferdigheiter

Grunnleggjande ferdigheiter er integrerte i kompetansemåla der dei medverkar til å utvikle fagkompetansen og er ein del av han. I børsemakarfaget forstår ein grunnleggjande ferdigheiter slik:

Å kunne uttrykkje seg munnleg og skriftleg i børsemakarfaget inneber å kommunisere om våpen, våpenbruk og våpentekniske spørsmål med kundar, kollegaer og andre samarbeidspartnarar. Det inneber å bruke fagspråk, delta i faglege diskusjonar og presentere eige arbeid.

Å kunne lese i børsemakarfaget inneber å tolke skriftleg og visuelt språk knytt til faget og bruke arbeidsteikningar, deleteikningar og forklaringar med teikn og symbol. Det inneber også å forstå og nytte faglitteratur.

Å kunne rekne i børsemakarfaget inneber å rekne ut tidsforbruk, kostnader og pris. Det inneber også å rekne ut masse, fart, anslagsenergi, volum, trykk og styrkeforhold. Det inneber vidare å rekne ut lengd, mengd, vinklar, kulebane, flygetid og luftmotstand i direkte tilknyting til den praktiske utøvinga av faget.

Å kunne bruke digitale verktøy i børsemakarfaget inneber å innhente og bruke informasjon i produktutvikling og produksjon, delta i faglege digitale nettverk og presentere eige arbeid.

Side 3 Av 6

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!