Bygg- og anleggsteknikk

2022 - 2023
1. år

Utdanningsprogram BA

S
Opplæring i skole
B
Opplæring i bedrift
1. år2. år3. år4. år5. årYrkesbetegnelse
Vg1
Vg2
Vg3
Vg3
Vg3
Yrkesbetegnelse

Anleggsgartner

Fagbrev
Yrkesbetegnelse

Anleggsmaskinfører

Fagbrev
Yrkesbetegnelse

Anleggsrørlegger

Fagbrev
Yrkesbetegnelse

Asfaltør

Fagbrev
Yrkesbetegnelse

Banemontør

Fagbrev
Yrkesbetegnelse

Brønnborer fastland

Fagbrev
Yrkesbetegnelse

Fjell- og bergverksarbeider

Fagbrev
Yrkesbetegnelse

Vei- og anleggsfagarbeider

Fagbrev
Yrkesbetegnelse

Veidrift- og veivedlikeholdsarbeider

Fagbrev
Yrkesbetegnelse

Betongfagarbeider

Fagbrev
Yrkesbetegnelse

Mur- og flislegger

Svennebrev
Yrkesbetegnelse
Yrkesbetegnelse

Isolatør

Fagbrev
Yrkesbetegnelse

Taktekker

Fagbrev
Yrkesbetegnelse

Blikkenslager

Svennebrev
Yrkesbetegnelse

Industrimaler

Fagbrev
Yrkesbetegnelse

Maler

Svennebrev
Yrkesbetegnelse

Rørlegger

Svennebrev
Yrkesbetegnelse

Snekker

Svennebrev
Yrkesbetegnelse

Fagoperatør i trelast- og limtreproduksjon

Fagbrev
Yrkesbetegnelse

Tømrer

Svennebrev
Yrkesbetegnelse

Brannforebygger

Svennebrev
Yrkesbetegnelse

Byggdriftarbeider

Fagbrev
Yrkesbetegnelse

Byggmontør

Fagbrev
Yrkesbetegnelse

Glassfagarbeider

Fagbrev
Yrkesbetegnelse

Renholdsoperatør

Fagbrev
Yrkesbetegnelse

Steinfagarbeider

Fagbrev
Yrkesbetegnelse

Stillasbygger

Fagbrev

Programområde