Bygg- og anleggsteknikk

2023 - 2024
1. år

Utdanningsprogram BA

S
Opplæring i skole
B
Opplæring i bedrift
1. år2. år3. år4. år5. årYrkesbetegnelse
Vg1
Vg2
Vg3
Vg3
Vg3
YrkesbetegnelseAnleggsgartnerFagbrev
YrkesbetegnelseAnleggsmaskinførerFagbrev
YrkesbetegnelseAnleggsrørleggerFagbrev
YrkesbetegnelseAsfaltørFagbrev
YrkesbetegnelseBanemontørFagbrev
YrkesbetegnelseBrønnborer fastlandFagbrev
YrkesbetegnelseFjell- og bergverksarbeiderFagbrev
YrkesbetegnelseFundamenteringsarbeiderFagbrev
YrkesbetegnelseVei- og anleggsfagarbeiderFagbrev
YrkesbetegnelseVeidrift- og veivedlikeholdsarbeiderFagbrev
YrkesbetegnelseBetongfagarbeiderFagbrev
YrkesbetegnelseMur- og flisleggerSvennebrev
YrkesbetegnelseIsolatørFagbrev
YrkesbetegnelseTaktekkerFagbrev
YrkesbetegnelseBlikkenslagerSvennebrev
YrkesbetegnelseIndustrimalerFagbrev
YrkesbetegnelseMalerSvennebrev
YrkesbetegnelseRørleggerSvennebrev
YrkesbetegnelseSnekkerSvennebrev
YrkesbetegnelseFagoperatør i trelast- og limtreproduksjonFagbrev
YrkesbetegnelseTømrerSvennebrev
YrkesbetegnelseBrannforebyggerSvennebrev
YrkesbetegnelseByggdrifterFagbrev
YrkesbetegnelseByggmontørFagbrev
YrkesbetegnelseGlassfagarbeiderFagbrev
YrkesbetegnelseRenholdsoperatørFagbrev
YrkesbetegnelseSteinfagarbeiderFagbrev
YrkesbetegnelseStillasbyggerFagbrev

Programområde

    • YrkesbetegnelseAnleggsmaskinførerFagbrev
    • YrkesbetegnelseAnleggsrørleggerFagbrev
    • YrkesbetegnelseAsfaltørFagbrev
    • YrkesbetegnelseBanemontørFagbrev
    • YrkesbetegnelseBrønnborer fastlandFagbrev
    • YrkesbetegnelseFjell- og bergverksarbeiderFagbrev
    • YrkesbetegnelseFundamenteringsarbeiderFagbrev
    • YrkesbetegnelseVei- og anleggsfagarbeiderFagbrev
    • YrkesbetegnelseVeidrift- og veivedlikeholdsarbeiderFagbrev
    • YrkesbetegnelseBetongfagarbeiderFagbrev
    • YrkesbetegnelseMur- og flisleggerSvennebrev
    • YrkesbetegnelseIsolatørFagbrev
    • YrkesbetegnelseTaktekkerFagbrev
    • YrkesbetegnelseBlikkenslagerSvennebrev
    • YrkesbetegnelseRørleggerSvennebrev
    • YrkesbetegnelseSnekkerSvennebrev
    • YrkesbetegnelseFagoperatør i trelast- og limtreproduksjonFagbrev
    • YrkesbetegnelseTømrerSvennebrev
   • YrkesbetegnelseBrannforebyggerSvennebrev
   • YrkesbetegnelseByggdrifterFagbrev
   • YrkesbetegnelseByggmontørFagbrev
   • YrkesbetegnelseGlassfagarbeiderFagbrev
   • YrkesbetegnelseRenholdsoperatørFagbrev
   • YrkesbetegnelseSteinfagarbeiderFagbrev
   • YrkesbetegnelseStillasbyggerFagbrev