Programområde for automatiseringsfaget - læreplan i felles programfag Vg3 (AUT3-02)

Utgått


Denne læreplanen har utgått.

Mekanisk arbeid

Mekanisk arbeid

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • utføre mekanisk arbeid fagmessig, nøyaktig og i overensstemmelse med krav til helse, miljø og sikkerhet og rutiner for kvalitetssikring og internkontroll
 • lage planer og tegninger for arbeidsoppgaver og materialbehov etter arbeidsbeskrivelser
 • velge riktige materialer for bearbeiding og sammenføying ut fra arbeidstegninger og spesifikasjoner
 • bruke verktøy for kutting, saging, skjæring og rørbøying
 • gjøre rede for aktuelle bearbeidingsmaskiner for mekanisk tilvirkning
 • bruke aktuelle sammenføyingsmetoder
 • sette sammen, modifisere, idriftsette, vedlikeholde og funksjonsteste mekanisk utstyr
 • planlegge, gjennomføre og dokumentere vedlikehold av reguleringsventiler og ventilutstyr etter leverandørens spesifikasjoner
 • sette sammen, modifisere, idriftsette, vedlikeholde og funksjonsteste hydraulisk og pneumatisk utstyr og av anlegg med tilhørende rørsystem
 • planlegge, sluttkontrollere og dokumentere det mekaniske arbeidet som utføres, og vurdere kvaliteten på eget arbeid
 • dokumentere egen opplæring i mekanisk arbeid

Side 8 Av 10

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!