Programområde for automatiseringsfaget - læreplan i felles programfag Vg3 (AUT3-02)

Utgått


Denne læreplanen har utgått.

Automatiseringssystemer

Automatiseringssystemer

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • utføre arbeid på automatiserte anlegg fagmessig, nøyaktig og i overensstemmelse med krav til helse, miljø og sikkerhet og rutiner for kvalitetssikring og internkontroll
 • utføre risikovurdering og vurdere tiltak for ivaretakelse av person– og maskinsikkerhet
 • vurdere hvilke regelverk og normer som gjelder for arbeidet som skal utføres og anvende dette
 • planlegge, utføre, vurdere kvalitet, sluttkontrollere og dokumentere arbeidet
 • planlegge, programmere, montere og idriftsette programmerbare styresystemer
 • endre og tilpasse skjermbilder for grensesnitt mellom menneske og maskin
 • anvende ulike elektroniske kommunikasjonssystemer i automatiserte anlegg
 • vurdere datasikkerhet i automatiserte anlegg
 • tegne, lese og forklare instrumenterte prosessflytskjemaer og bruke annen relevant dokumentasjon for automatiserte anlegg
 • montere, konfigurere, kalibrere og idriftsettelse digitale og analoge målesystemer
 • idriftsette og optimalisere regulatorer basert på prosessbehov
 • montere og idriftsette ulike typer pådragsorganer med tilhørende forstillingselementer og hjelpeutstyr
 • programmere, idriftsette samt gjøre rede for roboters funksjon og anvendelse i produksjonsanlegg
 • måle fysiske størrelser i automatiserte anlegg
 • feilsøke og rette feil i automatiserte anlegg
 • bruke gjeldende regelverk og normer for elektriske installasjoner på maskiner
 • bruke gjeldende regelverk og normer for installasjon av elektroniske kommunikasjonssystemer
 • beskrive ulike vedlikeholdssystemer og -rutiner knyttet til automatiserte anlegg, og anvende et av disse
 • redegjøre for bedriftens organisasjonsoppbygging og bedriftens verdiskapning i et samfunnsperspektiv
 • dokumentere egen opplæring i automatiseringssystemer

Side 7 Av 10

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!