Programområde for automatiseringsfaget - læreplan i felles programfag Vg3 (AUT3-02)

Utgått


Denne læreplanen har utgått.

Elenergisystemer

Elenergisystemer

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • utføre arbeid på elenergisystemer fagmessig, nøyaktig og i overensstemmelse med krav til helse, miljø og sikkerhet og rutiner for kvalitetssikring og internkontroll
 • sluttkontrollere det arbeidet som utføres, og vurdere kvaliteten på eget arbeid
 • gjennomføre opplæring i sikkerhet ved arbeid og drift av automatiserte og industrielle elektriske anlegg etter gjeldende regelverk
 • bruke gjeldende regelverk og normer for automatiserte og industrielle elektriske anlegg
 • gjøre rede for faremomenter ved arbeid på automatiserte og industrielle elektriske anlegg
 • gi nødvendig førstehjelp ved ulykker som følge av strømgjennomgang
 • planlegge, montere, sette i drift og dokumentere energitilførsel til motordrifter og automatiseringsutstyr for ulike spenningssystemer i automatiserte og industrielle elektriske anlegg
 • planlegge, vurdere og velge riktig materiell knyttet til automatiserte og industrielle elektriske anlegg
 • planlegge, montere, sette i drift og dokumentere ulike jordingssystemer i automatiserte og industrielle elektriske anlegg
 • gjøre rede for arbeid på utstyr i eksplosjonsfarlige områder etter gjeldende regelverk
 • identifisere, vurdere og iverksette tiltak i forbindelse med elektriske støykilder i automatiserte og industrielle elektriske anlegg
 • dokumentere egen opplæring i elenergisystemer

Side 9 Av 10

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!