Rammeverk for eksamen LK06

1.Hva er rammeverk for sentralt gitt skriftlig eksamen?

Hensikten med et felles rammeverk for sentralt gitt eksamen er å etablere et felles grunnlag for kvalitetssikring og kvalitetsstyring av Utdanningsdirektoratets arbeid med eksamen.

Rammeverket er retningsgivende for kvalitetssikringsarbeidet med sentralt gitt skriftlig eksamen og skal brukes av Utdanningsdirektoratet med fagnemnder, men også av fylkeskommuner, statsforvaltere og sensorer. Rammeverket har til hensikt å sikre stabilitet og kvalitet og å gi omverden bedre informasjon om vårt arbeid med eksamen.

Rammeverket omfatter formålet med eksamen, hvordan prosessen med å lage eksamensoppgaver styres og kvalitetssikres, og hvordan Utdanningsdirektoratet sikrer mest mulig rettferdig sensur. Til slutt omtaler vi analyse av eksamen og bruk av resultatene.

Dokumentet omtaler rollene de ulike aktørene har og forventinger som ligger i regelverket.