Erfaringer med eksamen

Hvert år oppsummerer vi gjennomføringen av vår- og høsteksamen og angir noen prioriterte oppgaver for kommende år.