Anbefalinger om våreksamen 2024

Utviklingen av kunstig intelligens skaper nye utfordringer for gjennomføring av eksamen i skolen. Her kan du lese våre forslag for å sikre en god gjennomføring av eksamen

Anbefalingene er basert på en risikovurdering i alle fylkeskommuner og kommuner høsten 2023:

  • Øke vaktholdet i eksamenslokalene og styrke opplæringen av vaktene.
  • Ta stikkprøver før og under eksamen og når besvarelsene skal sensureres.
  • Gjøre sensorskoleringen obligatorisk.

Oppgaven til sensorene har blitt vanskeligere fordi elevene vurderes ut fra mer omfattende kriterier enn før. Det er allerede bevilget penger til å øke honoraret til sensorene i år. 

Veksten i KI-verktøy er enda en utfordring. Vi utforsker ulike verktøy som kan vurdere om det er brukt KI i en eksamensbesvarelse. Elevenes rettssikkerhet vil ha høy prioritet i disse vurderingene.

Færre hjelpemidler til eksamen

Fylkeskommunene har allerede besluttet å redusere antall tillatte hjelpemidler. Da er det enklere å kontrollere at elevene ikke bruker andre nettsteder enn det de har lov til. Hjelpemidlene blir stadig mer avanserte, og sammen med KI-verktøy har det blitt utfordrende å ha en god kontroll på dem. Det er fortsatt lov til å bruke hjelpemidler på mange eksamener. For eksempel nettbaserte ordbøker i språkfag, lovdata, SSB og andre godkjente nettsteder. Bruk av KI som ChatGPT er ikke tillatt under eksamen.

På enkelte eksamener vil det også være tilgjengelig papirkopier av oppgavene, som en ekstra sikkerhet.

Stengt nett og ordbøker offline

Vi ber skoleeierne sørge for at alle skoler har en teknisk løsning som gjør at elevene ikke kan bytte mellom et lukket eksamensnett og et åpent skolenett. Vi ber også fylkeskommunene som per i dag har programvare for ordbok med offline mulighet om at alle skoler installerer den på elevenes digitale enheter. Da sikrer vi at elevene får tilgang til ordbok selv om overbelastning fører til at den digitale ordboken går ned.

Privatistene har selv ansvaret for å ha med seg nødvendig og oppdatert utstyr til eksamen. Vi anbefaler at privatistene har et alternativ til nettbasert ordbok.

Åpent internett til eksamen stenges.