Åpent internett til eksamen stenges inntil videre

I syv ulike studieforberedende programfag har kandidatene de siste årene hatt tilgang til åpent internett. Fra våren 2023 vil ikke kandidatene lenger ha tilgang til åpent internett under eksamen. Nå har vi revidert eksamensveiledningene og eksempeloppgavene i noen av disse fagene. 

Alle eksamener som til nå har hatt tilgang til åpent internett, skal gjennomføres med begrenset nett-tilgang slik som i andre fag. Kandidatene vil få tilgang til et begrenset antall nettressurser som er relevant for de aktuelle fagene.

Her finner du oversikt over hvilke fag som ikke lenger har tilgang til åpent internett: 

LK20

LK06

Noen fag har ikke fått reviderte eksamensveiledninger og eksempeloppgaver. Det betyr at dere skal bruke de opprinnelige oppgavene og veiledningene.

I LK06 ble eksamen i Politikk og menneskerettigheter gjennomført for siste gang i 2022.

Hvorfor endrer vi tilgangen til hjelpemidler?

Vi har fått mange spørsmål om bruk av chatbot og hvordan dette kan påvirke vurdering i skolen. Siden teknologien er ny, har vi foreløpig lite kunnskap om hvordan dette påvirker sensuren. Dette er kunnskap vi må vite mer om, men det vil ta tid å innhente et slikt kunnskapsgrunnlag. På sikt ønsker vi å prøve ut hvordan denne teknologien kan benyttes i opplærings- og vurderingssituasjonene.

Hva betyr dette for kandidatene til eksamen?

Eksamensoppgavene i disse fagene har etter LK06 vært utformet på en slik måte at det ikke har vært nødvendig å ha tilgang til internett for å besvare oppgavene. Dette gjelder også for de fleste av eksempeloppgavene etter LK20. Endringene i tilgangen på hjelpemidler vil sannsynligvis medføre få konsekvenser for kandidaten sin del. De fleste eksempeloppgavene fungerer like godt med begrenset tilgang på nettressurser. I noen fag har det vært nødvendig å justere eksempeloppgavene for å synliggjøre hvordan eksamen våren 2023 kan se ut. 

Du kan lese mer om bruk av hjelpemidler til eksamen

Forberedelsesmateriell til eksamen