Åpent internett til eksamen stenges

I syv ulike studieforberedende programfag vil ikke kandidatene ha tilgang til åpent internett under eksamen. Vi har revidert eksamensveiledningene i noen av disse fagene. 

Alle eksamener som har hatt tilgang til åpent internett, skal gjennomføres med begrenset nett-tilgang. Kandidatene vil få tilgang til et begrenset antall nettressurser som er relevant for de aktuelle fagene.

Her finner du oversikt over hvilke fag som ikke har tilgang til åpent internett: 

LK20

LK06

Hvorfor endrer vi tilgangen til hjelpemidler?

Vi har fått mange spørsmål om bruk av chatbot og hvordan dette kan påvirke vurdering i skolen. 

Elevene har lov til å bruke hjelpemidler på mange eksamener. For eksempel nettbaserte ordbøker i språkfag, lovdata, SSB og andre godkjente nettsteder. Hjelpemidlene blir stadig mer avanserte, og sammen med KI-verktøy har det blitt utfordrende å ha en god kontroll på dem.

Fylkeskommunene har besluttet å redusere antall tillatte hjelpemidler. Da er det enklere å kontrollere at elevene ikke bruker andre nettsteder enn det de har lov til.

Hva betyr dette for kandidatene til eksamen?

Endringene i tilgangen på hjelpemidler har medført få konsekvenser for kandidatenes del. Eksamensoppgavene fungerer like godt med et begrenset tilgang på nettressurser og er utformet på en slik måte at de kan løses uten tilgang til konkrete nettressurser.

Eksamensoppgavene i disse fagene har etter LK06 vært utformet på en slik måte at det ikke har vært nødvendig å ha tilgang til internett for å besvare oppgavene. Dette gjelder også for de fleste av eksempeloppgavene etter LK20. 

Du kan lese mer om bruk av hjelpemidler til eksamen

Forberedelsesmateriell til eksamen