Åpent internett til eksamen stenges inntil videre

I syv ulike studieforberedende programfag har kandidatene de siste årene hatt tilgang til åpent internett. Fra våren 2023 vil ikke kandidatene lenger ha tilgang til åpnet internett under eksamen. 

Det betyr at alle eksamener som til nå har hatt tilgang til åpent internett, skal gjennomføres med begrenset nett-tilgang slik som i andre fag. Kandidatene vil få tilgang til et begrenset antall nettressurser som er relevant for de aktuelle fagene.

Dette gjelder disse fagene:

LK06

 • SAM3009 Medie- og informasjonskunnskap 2
 • SPR3010 Samfunnsfaglig engelsk
 • SPR3015 Kommunikasjon og kultur 2
 • SPR3017 Kommunikasjon og kultur 3
 • SPR3020 Reiseliv og språk 2

I LK06 ble eksamen i Politikk og menneskerettigheter gjennomført for siste gang i 2022.

Engelskspråkling litteratur og kultur ble ved en feil lagt inn i oversikten over fag som ikke får tilgang til internett. Faget har ikke hatt tilgang til åpent internett.

LK20

 • SAM3055 Politikk og menneskerettigheter
 • SAM3049 Medie- og informasjonskunnskap 2
 • SPR3029 Engelsk 1
 • SPR3031 Engelsk 2
 • SPR3034 Kommunikasjon og kultur 2
 • SPR3036 Kommunikasjon og kultur 3
 • SPR3039 Reiseliv og språk 2

Hvorfor endrer vi tilgangen til hjelpemidler?

Vi har fått mange spørsmål om bruk av chatbot og hvordan dette kan påvirke vurdering i skolen. Siden teknologien er ny, har vi foreløpig lite kunnskap om hvordan dette påvirker sensuren. Dette er kunnskap vi må vite mer om, men det vil ta tid å innhente et slikt kunnskapsgrunnlag. På sikt ønsker vi å prøve ut hvordan denne teknologien kan benyttes i opplærings- og vurderingssituasjonene.

Hva betyr dette for kandidatene til eksamen?

Eksamensoppgavene i disse fagene har etter LK06 vært utformet på en slik måte at det ikke har vært nødvendig å ha tilgang til internett for å besvare oppgavene. Dette gjelder også for de fleste av eksempeloppgavene etter LK20. Endringene i tilgangen på hjelpemidler vil sannsynligvis medføre få konsekvenser for kandidaten sin del. De fleste eksempeloppgavene fungerer like godt med begrenset tilgang på nettressurser. I noen fag kan det være nødvendig å justere eksempeloppgavene for å synliggjøre hvordan eksamen våren 2023 kan se ut.

Du kan lese mer om bruk av hjelpemidler til eksamen

Forberedelsesmateriell til eksamen