Rådet for studieforberedende utdanningsprogram

Utdanningsdirektoratet er sekretariat for Råd for studieforberedende utdanningsprogram som ble etablert i februar 2023. 

Rådet skal:

 • være et rådgivende organ for statlige utdanningsmyndigheter og oppnevnes av Kunnskapsdepartementet.
 • være en nasjonal arena for å dele kunnskap og gi nasjonale utdanningsmyndigheter råd og støtte.
 • ivareta alle fagområder innenfor de studieforberedende. utdanningsprogrammene og se disse i et helhetlig perspektiv. 
 • være relevant for nasjonale myndigheter i utviklingen av studieforberedende utdanningsprogram.

Rådet skal ikke behandle forhandlingsspørsmål som ligger til partene i arbeidslivet. I saker som berører både yrkesfaglige og studieforberedende utdanningsprogram, skal Utdanningsdirektoratet vurdere om det er behov for dialog med Samarbeidsrådet for yrkesopplæring eller andre parter. Nasjonalt råd for studieforberedende utdanningsprogram skal, i saker som påvirker samisk opplæringstilbud, gi råd og støtte til Sametinget.

Medlemmer av rådet

 • Bjørg Rafoss Tronsli, Utdanningsdirektoratet, leder
 • Johannes Myrstad Vangsnes, Elevorganisasjonen
 • Johannes Viljar Lundvoll, Elevorganisasjonen
 • Helle Christin Nyhuus, Norsk lektorlag
 • Dorothea Blix, Skolelederforbundet
 • Hege Siv Ekblad, Skolenes landsforbund
 • Thom Jambak, Utdanningsforbundet
 • Helge Galdal, fylkeskommunene
 • Vibeke Larsen Kjesbu, fylkeskommunene
 • Ann Elin Brattebø Andersen, Universitets- og høgskolerådet
 • Wenche Åsheim, Universitets- og høgskolerådet
 • Jørgen Valseth, Norsk studentorganisasjon
 • Willy Gjerde, Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse
 • Lena Farvelund Haddal, NetSam, Nettverk for samiskopplæring

Varamedlemmer av rådet

 • Hedda Birgitte Huse, Utdanningsdirektoratet
 • Lucie Myrheim, Elevorganisasjonen
 • Petter Andreas Lona, Elevorganisasjonen
 • Wenche Bakkebråten Rasen, Norsk lektorlag
 • Alf B. Aschim, Skolelederforbundet
 • Herbjørn Liahagen, Skolenes landsforbund
 • Kristin Vik, Utdanningsforbundet
 • Andreas Skjelbred Knudsen, fylkeskommunene
 • Ann-Christin Hoel Lervik, fylkeskommunene
 • Hege Bolstad Pettersen, Universitets- og høgskolerådet
 • Hanne-Gerd Nielsen, Universitets- og høgskolerådet
 • Ina Maria Finnerud, Norsk studentorganisasjon
 • Torstein Nielsen Hole, Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse
 • Inger Anne Gaup, NetSam, Nettverk for samiskopplæring