Til videregående skoler: Gjennomføring av skolevalget 2019

2019 er valgår – også i skolen! Skolevalget arrangeres 3. og 4. september.

Vi anbefaler å gjennomføre valget på de offisielle skolevalgdatoene, men skolene kan velge å avholde valget uken før, fra 26. august.

Samarbeid med ungdomspartiene

Utdanningsdirektoratet har snakket med ungdomspartiene, Elevorganisasjonen og LNU om erfaringene deres med skolevalgene de siste årene.

På bakgrunn av erfaringer og tilbakemeldinger, anbefaler Utdanningsdirektoratet følgende opplegg:

Debatt og valgtorg

  • Vi anbefaler at skolene arrangerer både debatt og valgtorg samme dag
  • Debatt med varighet ca. 60 minutter
  • Debatten må forberedes og ledes på en god og profesjonell måte
  • Vi anbefaler at kun ungdomspartiene kan stille med paneldeltakere i debatten
  • Ordstyrer for debatten bør være ungdom, for eksempel tillitsvalgt fra Elevorganisasjonen, eller en elev som har tatt ordstyrerkurs ell.
  • Vi anbefaler frie tema i skoledebatten. Målet er en generell politisk debatt med sentrale og nasjonale politiske spørsmål som er relevante for ungdom. Ved eventuelle tema for debatten, så bør temaene være bestemt av ungdom (elever, elevråd, Elevorganisasjonen). Ungdomspartiene må i så fall få vite temaene i god tid på forhånd.
  • Kjøreregler for debatten må avklares og informeres om på forhånd, se NSDs nettsider for råd og eksempler på gjennomføring (nsd.no/skolevalg).
  • Valgtorget bør avholdes etter skoledebatten, med varighet 30-60 minutter
  • Alle elevene på skolen bør få anledning til å delta på debattmøtet og valgtorget
  • Vi anbefaler at det ikke går for lang tid mellom skoledebatt/ valgtorg og skolevalget

Skolevalget krever mange ressurser av ungdomspartiene, og det kan være utfordrende å fordele partienes lokale representanter mellom skoler, hvis debatter og valgtorg på ulike skoler i samme fylke kolliderer. Utdanningsdirektoratet har derfor oppfordret fylkeskommunene til å koordinere samarbeidet mellom skolene og ungdomspartiene.

Påmelding i april

Påmeldingen til skolevalget åpner 24. aprilnsd.no/skolevalg. Da får alle videregående skoler tilsendt påmeldingsinformasjon fra NSD – Norsk senter for forskningsdata. Det er NSD som har ansvaret for å gjennomføre skolevalget. 

Vi anbefaler å gjennomføre skolevalget som et urnevalg, slik de ordinære valgene blir gjennomført, men det er også mulig å gjennomføre valget elektronisk.

Inkluder skolevalg i undervisningen

Skolevalget er et godt utgangspunkt for å lære om demokrati og politisk meningsbrytning. På nsd.no/skolevalg ligger resultatene fra tidligere skolevalg, skolevalgsundersøkelser og læringsressurser som dere kan bruke i undervisningen.

Spørsmål?

Se nsd.no/skolevalg eller ta kontakt med NSD på skolevalg@nsd.no. For informasjon om de ordinære valgene, se valg.no.

Lykke til med gjennomføringen av skolevalget 2019! 

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!