Til videregående skoler – gjennomføring av skolevalget 2021

2021 er valgår – også i skolen! Skolevalget arrangeres 6. og 7. september.

Vi anbefaler å gjennomføre valget på de offisielle skolevalgdatoene, men skolene kan velge å avholde valget uken før, fra 30. august.

Samarbeid med ungdomspartiene

Utdanningsdirektoratet har snakket med ungdomspartiene, Elevorganisasjonen og LNU om erfaringene deres med skolevalgene de siste årene.

På bakgrunn av erfaringer og tilbakemeldinger, anbefaler Utdanningsdirektoratet følgende opplegg:

Debatt og valgtorg

 • Forutsatt at smittesituasjonen tillater det, anbefaler vi at skolene arrangerer både debatt og valgtorg samme dag.
 • Debatt med varighet på minst 60 minutter, men ikke mer enn 90 minutter. Lengden avhenger av antall deltakere.
 • Debatten må forberedes og ledes på en god måte. Ordstyrer for debatten bør være ungdom, for eksempel en tillitsvalgt fra Elevorganisasjonen, eller elev som har tatt ordstyrerkurs.
 • Vi anbefaler at skolene benytter seg av eventuelle ordstyrerkurs i regi av LNU, Elevorganisasjonen eller tilsvarende.
 • Vi anbefaler at antall deltakere i debatten ikke overskrider 9, og at partier som stiller i debatten fikk mer enn 1 % oppslutning ved forrige stortingsvalg. Hvis flere enn 9 partier fikk mer enn 1 % oppslutning, bør de 9 største av disse inviteres til debatt.
 • Målet er en generell politisk debatt med sentrale og nasjonale politiske spørsmål som er relevante for ungdom. Eventuelle tema for debatten bør være bestemt av ungdom (elever, elevråd, Elevorganisasjonen), og ungdomspartiene må få informasjon om temaene et par dager i forveien.
 • Kjøreregler for debatten må avklares og informeres om i løpet av våren 2021. Se NSDs nettsider for råd og eksempler på gjennomføring. 
 • Et eventuelt valgtorg bør avholdes etter skoledebatten, med varighet på 30-60 minutter.
 • Alle elevene på skolen skal få anledning til å delta på debattmøtet og valgtorget.
 • Det vil bli satt en sperrefrist på resultatene, slik at skolene ikke skal frigjøre sine resultater før NSD har publisert resultatene fra enkeltskolene.
 • Betingelser for debatter ved skolevalgene bygger på lovverket om ytringsfriheten. Hverken politiske parti eller skolens administrasjon skal bygge inn noen form for sensur av politiske ytringer. Dersom skoler velger å finne løsninger på informasjonsflyt som avviker fra ordinær åpen informasjon, kan vi velge å ikke publisere data fra denne skolen.

Skolevalget krever mange ressurser av ungdomspartiene, og det kan være utfordrende å fordele partienes lokale representanter mellom skoler, hvis debatter og valgtorg på ulike skoler i samme fylke kolliderer. Utdanningsdirektoratet har derfor oppfordret fylkeskommunene til å koordinere samarbeidet mellom skolene og ungdomspartiene.

Smittevernstiltak for skolevalget 2021

Påmelding

Påmeldingen til skolevalget skjedde i april/mai på nsd.no/skolevalg. Det er NSD som har ansvaret for å gjennomføre skolevalget. 

Vi anbefaler å gjennomføre skolevalget som et urnevalg, slik de ordinære valgene blir gjennomført, men det er også mulig å gjennomføre valget elektronisk.

Inkluder skolevalg i undervisningen

Skolevalget er et godt utgangspunkt for å lære om demokrati og politisk meningsbrytning. På nsd.no/skolevalg ligger resultatene fra tidligere skolevalg, skolevalgsundersøkelser og læringsressurser som dere kan bruke i undervisningen.

Spørsmål?

Se NSDs nettsider eller ta kontakt med NSD på skolevalg@nsd.no. For informasjon om de ordinære valgene, se valg.no.

Lykke til med gjennomføringen av skolevalget 2021! 

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!