Film: Bærekraftig praksis

Rammeplanen peker på den viktige oppgaven med å støtte opp under verdier, holdninger og handlinger som fremmer en bærekraftig utvikling og et mer bærekraftig samfunn.

Bærekraftig utvikling kan være et komplekst begrep. I bunn og grunn handler det om å utvikle verden slik at vi som lever i dag får dekket våre behov, uten å ødelegge for de som kommer etter oss. Barn må lære å ta vare på naturen og forstå at dagens handlinger kan få konsekvenser for fremtiden.

Når barna får leke, undre seg, utforske og lære i naturen, utvikler de naturglede og en forståelse av sammenhenger. Ved å vise bærekraftige holdninger og ta miljøbevisste valg, kan dere voksne være gode forbilder.

Refleksjonsspørsmål

  • Hvordan er vi gode forbilder, og hva gjør vi i hverdagen som støtter en bærekraftig utvikling?
  • Hvordan gir vi barna erfaringer som gjør at de kan utvikle gode verdier og holdninger overfor miljøet og naturen?
  • Hva kan være utfordrende for oss når vi skal være med barna i naturen, gi dem naturopplevelser og utvikle naturglede?

Rammeplan for barnehagen

Rammeplan for SFO