Nesten ingen permitterte lærlingar i september 2021

Permitterte lærlingar veke 37 2021

Utdanningsdirektoratet har i perioden april 2020 til september 2021 jamleg innhenta tal frå fylkeskommunane på lærlingar og lærekandidatar som er permitterte eller oppsagde som følgje av koronasituasjonen.

På det meste var 10 prosent av lærlingane permitterte. I september 2021 er nesten ingen lærlingar permitterte som følgje av pandemien.

Om tala

Utdanningsdirektoratet har i perioden april 2020 til september 2021 innhenta tal på permitterte og oppsagde lærlingar og lærekandidatar frå fylkeskommunane for å få eit oppdatert bilete av konsekvensane koronasituasjonen har hatt for desse. Innsamlinga avsluttast i september (veke 37) 2021.

  • Statistikken er basert på tal som Utdanningsdirektoratet jamleg har henta inn frå fylkeskommunane.
  • Tala omfattar både lærlingar og lærekandidatar, sjølv om nemninga lærlingar brukast.
  • Tala viser permitterte lærlingar som fylkeskommunane har oversikt over på rapporteringstidspunktet.
  • Tala tek ikkje omsyn til i kor stor grad lærlingen er permittert.
  • Tala har ikkje vore gjennom ordinære kvalitetssikringsrutinar, og dei kan derfor ikkje sest på som nasjonal statistikk.
  • Ikkje alle fylka har oppdaterte tal for kvar rapportering, og i slike høve blir den siste tilgjengelege rapporteringa brukt.
  • For å kunne berekne delen som er permitterte, brukes oppdaterte tal på løpande lærekontraktar.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!