Mulige konsekvenser av koronapandemien

Elevenes ferdigheter i lesing, regning og engelsk har endret seg lite under pandemien, men i de mest smitteutsatte bydelene i Oslo er utviklingen mer negativ.

Innhold