Skoleporten er lagt ned

Skoleporten ble lagt ned 1. juli 2021. Statistikken og verktøyene er tilgjengelige fra udir.no.