Utdanningsspeilet 2022

Kostnader i Norge sammenlignet med andre land

Høyere utgifter per elev i Norge enn i de fleste andre land

Justert for kjøpekraft og omgjort til dollar har Norge betydelig høyere kostnader per elev i grunnskolen og videregående opplæring enn gjennomsnittet for OECD-landene. I 2019, som er det siste året det er sammenlignbare tall for, brukte Norge 55 prosent mer per elev på barnetrinnet enn snittet i OECD, og på ungdomstrinnet brukte Norge 34 prosent mer per elev. Utgiftene til videregående opplæring er 44 prosent høyere enn snittet i OECD (OECD 2022).

Også i forhold til de nordiske landene har Norge vesentlig høyere utgifter per elev i barneskole og videregående skole, mens Island og Finland har høyere utgifter per elev i ungdomsskole enn Norge.

Utgifter i USD per elev i de nordiske landene
Skolenivå NorgeIslandSverigeDanmarkFinlandOECD-snitt
Barneskole15 33414 30413 23412 27310 5769 923
Ungdomsskole15 33416 50213 15814 92416 86911 417
Videregående skole16 88414 00413 43710 5849 29211 711

Kilde: OECD 2022

I Norge ble 4,6 prosent av bruttonasjonalproduktet (BNP) brukt på grunnskolen og videregående opplæring i 2019. Norge bruker en høyere andel av BNP på grunnskolen og videregående enn noen andre OECD-land, og hele 1,5 prosent over gjennomsnittet for OECD.