Utdanningsspeilet 2022

Nye tilskuddsordninger knyttet til koronapandemien

Som en konsekvens av koronautbruddet har kommuner, fylkeskommuner og privatskoler fått tildelt betydelige midler til å håndtere utfordringene med pålagt stenging av barnehager og skoler. Det er ni tilskuddsordninger knyttet til koronapandemien. Midlene brukes blant annet til å kjøpe inn digitale læremidler og forhindre at elevene faller fra og taper progresjon i skolen. Totalt ble det tildelt 1,2 milliarder kroner gjennom disse ordningene (Utdanningsdirektoratet 2022b).

Av tilskuddsmidlene gikk 94 prosent til kommuner og fylkeskommuner, noe som tilsvarer omtrent 1,13 milliarder kroner. 6 prosent av midlene, eller i overkant av 72 millioner kroner, gikk til privatskoler.