Utdanningsspeilet 2022

Samisk innhold i barnehagen

Det er 20 samiske barnehager og 9 barnehager med samisk avdeling, hvor det til sammen går 800 barn. Flere av de ansatte i samiske barnehager forteller at de oppfatter de økte rettighetene knyttet til et samisk barnehagetilbud som den viktigste endringen i dagens rammeplan. De samiske barnehagene opplever, tross stort engasjement, at det er mer utfordrende å arbeide med samisk språk enn med samisk kultur og tradisjon (Homme mfl. 2021).

Alle barnehagene i Norge skal jobbe med samisk språk og kultur. De fleste barnehagene gjør dette ved å feire samenes nasjonaldag 6. februar. Det varierer hva barnehagene gjør ut av nasjonaldagsfeiringen. Noen barnehager markerer bare selve dagen, mens en del organiserer en eller to samiske uker eller en samisk måned, sentrert rundt den samiske nasjonaldagen. Utover dette er ikke samisk kultur et gjennomgripende perspektiv i norske barnehager.

Ansatte i barnehagene etterlyser et kvalitetssikret opplegg for å inkludere samisk språk, kultur og tradisjon mer helhetlig i barnehagen enn de har kompetanse til i dag. Mange ansatte formidler at de har lite kunnskap om samisk kultur, mens andre mener de ville prioritert samisk språk og kultur hvis de hadde hatt samiske barn i barnehagen (Homme mfl. 2021).