Utdanningsspeilet 2022

Barnehage

Barnehage er en del av utdanningssystemet, og er en viktig arena for barns allsidige utvikling gjennom omsorg, lek og læring.

I Norge går 9 av 10 barn i barnehagen. Etter at retten til barnehageplass ble utvidet, går det flere ettåringer i barnehagen. 8 av 10 ettåringer går i dag i barnehage.

Det blir stadig færre av de minste barnehagene, og trenden er dermed færre og større barnehager.

Litt over halvparten av barnehagene er private, og halvparten av alle barna går i en privat barnehage.

Nesten alle barnehagene oppfyller bemanningsnormen, og 7 av 10 barnehager oppfyller pedagognormen. Det er i snitt 13 barn per barnehagelærer i både kommunale og private barnehager.

4 prosent av barna i barnehagen får spesialpedagogisk hjelp.

2 av 10 barn i barnehagen er minoritetsspråklige.