Spesialundervisningen - en brukerundersøkelse, 2004

NIFU STEP har på oppdrag fra det daværende Læringssenteret og Statped gjennomført en brukerundersøkelse av norsk spesialundervisning etter enkeltvedtak. Rapporten fra undersøkelsen er nå ferdigstilt.

Undersøkelsen er en kartlegging av elever, foreldre og læreres vurdering av opplæringen for elever med spesialundervisning. De har også kartlagt skoleledere, lærere og foreldres vurdering av tjenestetilbudet fra PP- tjenesten og Statped og peker på flere utfordringer innenfor spesialundervisningen.