Realfag, naturligvis – evaluering av strategiplanen, delrapport 2, 2006

Delrapport 2 følger opp delrapport 1 fra 2005 og er en kartlegging av samtlige tiltak under tiltaksplanen "Realfag, naturligvis", basert på planens statusbeskrivelse 2005.

Kartleggingen følger tilnærmingen til oppgaveløsning og strukturering av informasjon i delrapport 1.

Formålet har ikke vært å utarbeide en uttømmende beskrivelse av alle aktiviteter under hvert tiltak. Som det fremgår av første delrapport er det for hvert tiltak ofte flere konkrete aktiviteter som skiller seg fra hverandre. Denne kartleggingen gir en overordnet beskrivelse av de aktivitetene som hører inn under de ulike tiltakene, og disse blir beskrevet ut fra innhold i aktivitetene, målgrupper, samarbeidspartnere, omfang, resultater og effekter.