Kompetanseutviklingsmidler 2005 - Skoleeiernes rapportering på bruk

Det er stor aktivitet i skolesektoren når det gjelder kompetanseutvikling knyttet til Kunnskapsløftet. Det viser en rapport FAFO har utarbeidet for Utdanningsdirektoratet.  

I 2005 ble det tildelt totalt 300 millioner kroner til kommuner, fylkeskommuner og friskoler, for kompetanseutviklingstiltak knyttet til strategien ”Kompetanse for utvikling”. Alle skoleeiere som mottok midler i 2005 har rapportert på bruken av midlene, og FAFO har oppsummert resultatene og tendensene.

Hovedkonklusjonen er at rapporteringen viser stor aktivitet i sektoren når det gjelder kompetanseutvikling knyttet til Kunnskapsløftet. De nasjonalt prioriterte områdene blir fulgt opp og skoleledelse og 2. fremmedspråk har hatt fokus i 2005. Samtidig er det mye etterutdanning innen norsk og matematikk i grunnskolen. Hele 25 prosent av lærerne har gjennomført tiltak knyttet til hvert av disse fagene. For øvrig viser rapporteringen variasjoner f.eks mellom fylkeskommunene.

Rapporteringen viser videre at kommunene og fylkeskommunene bruker ca like mye av egne midler på kompetanseutvikling som det de får tildelt i statlige midler.

Bruk av egne midler har økt gjennomsnittlig med ca 10 prosent fra året før. Det vil si at det er ingen tegn på at statlige midler fortrenger kommunale. Ca 85 prosent av midlene går til etterutdanning og annet utviklingsarbeid, og ca 15 prosent til kompetansegivende videreutdanning.