PC-dekning i grunnopplæringen, 2005

PC-dekningen målt i antall elever per PC både i grunnskoler og i videregående skoler bedres. I grunnskoler er det nå i snitt 6,5 elever per PC (mot 7,8 i 2003) mens tallet for videregående skoler er 2,5 (mot 3,5 i 2002).

Dette viser en rapport Utdanningsdirektoratet har laget på oppdrag fra Utdannings- og forskningsdepartementet.

Kartleggingen for grunnskolene er basert på data fra Grunnskolenes Informasjonssystem (GSI) høsten 2004 og for videregående opplæring på data innsamlet av UNINETT ABC våren 2005.