Delrapport 2

Læreplaner for språklige minoriteter

Rambøll Management Consulting evaluerer innføringen av læreplan i grunnleggende norsk for språklige minoriteter og læreplan i morsmål for språklige minoriteter. Denne andre delrapporten viser en positiv utvikling for implementeringen av læreplanene.

Flere skoleledere oppgir nå at denne læreplanen er tatt i bruk ved skolene enn ved forrige måling høsten 2008. Omtrent 50 prosent av de videregående skolene og rundt 65 prosent av grunnskolene i utvalget oppgir at de har tatt i bruk læreplanen i grunnleggende norsk.

Kjennskapen til læreplanen i grunnleggende norsk og støttemateriell - Kartleggingsmateriellet Språkkompetanse i grunnleggende norsk og Veilederen Språkkompetanse i grunnleggende norsk - har også økt.

Det er også en høyere andel av skolelederne ved grunnskoler og videregående skoler som vurderer at læreplanene fungerer ”godt” eller ”svært godt” som pedagogiske verktøy. Dette gjelder både læreplan i grunnleggende norsk og læreplan i morsmål.

Evalueringen viser manglende kjennskap til læreplanen i morsmål og Veiledning i morsmål for språklige minoriteter.

Rambøll vurderer at følgende tiltak vil kunne bidra til å styrke prosessen med implementering av nye læreplaner for språklige minoriteter:

  • styrke informasjon om de nye læreplanene for språklige minoriteter
  • økt kompetanseheving og styrket implementeringsledelse
  • økt satsing på videregående opplæring og avklaring av sentrale usikkerheter i bruken av læreplanen i grunnleggende norsk
  • økt kontroll av skoleeiere og skolelederes morsmålsopplæring

Rapportserie