Finansiering av ikke-kommunale barnehager

Rapport om pensjonskostnader og kapitalkostnader i forbindelse med finansiering av ikke-kommunale barnehager, samt finansieringen av åpne barnehager.

Telemarksforskning har på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet vurdert pensjonskostnader, kapitalkostnader og åpne barnehager i forbindelse med finansieringen av ikke-kommunale barnehager.

Rapporten vil brukes i arbeidet med ny forskrift om kommunalt tilskudd til ikke-kommunale barnehager.