Evaluering av Kompetanse for mangfold

Sluttrapport

NIFU har evaluert Kompetanse for mangfold, som var et femårig kompetanseløft på minoritetsfeltet. 

Rapportserie: Kompetanse for mangfold

Dette er tredje og siste rapport i denne serien. Se også:

Det overordnede målet for Kompetanse for mangfold, var å sette ansatte i barnehager og grunnopplæringen i stand til å støtte barn, elever og voksne med minoritetsbakgrunn på en slik måte at disse i størst mulig grad fullfører og består utdanningsløpet. Kompetanse for mangfold ble i hovedsak gjennomført som barnehage- og skolebasert etterutdanning i perioden 2013-2017. Det var lærerutdanningsinstitusjoner som ga faglig støtte og veiledning til barnehager, skoler og voksenopplæringsinstitusjoner.

Blandete erfaringer

NIFUs sluttrapport viser at det er blandede erfaringer fra satsingen. Det store omfanget av deltakelse i Kompetanse for mangfold kombinert med knapphet på tid synes å ha gått på bekostning av blant annet  fordypning, refleksjon og omsetting av ny kunnskap i praktisk arbeid.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!