Brukerundersøkelse av LEXIN - ordbøker for minoritetsspråklige

Lærere, skoleledere og andre som bruker LEXIN-ordbøker for minoritetsspråklige er tilfredse med ordbøkene.

Dette viser en undersøkelse som Rambøll har gjort for Utdanningsdirektoratet. Undersøkelsen peker også på at ordbøkene bør gjøres mer kjent blant skolene.

Hva er LEXIN?

LEXIN-ordbøkene bygger på et prosjekt som Sverige satte i gang på 1970-tallet for å hjelpe innvandrere med å lære svensk. Det norske LEXIN-prosjektet består i dag av en rekke ordbøker på nett og på papir. Det inneholder også bildeordbøker og digitale læringsressurser. Målet med LEXIN er å gi minoritetsspråklige barn og voksne på alle språknivåer et verktøy for å lære norsk. Alle nettbaserte læringsressurser i LEXIN-serien er gratis og tilgjengelig via www.udir.no/lexin (ny lenke fra 02.12.19 er https://lexin.oslomet.no/#/).

Brukes i 10 prosent av skolene

I undersøkelsen fra Rambøll svarer 10 prosent av skolelederne at de har elever og lærere som bruker ordbøkene. I tillegg regner Rambøll med at en del elever bruker ordbøkene uten at skoleeier har kjennskap til bruken. Undersøkelsen viser også at 20 prosent av skoleeierne har kjennskap til LEXIN.

Benyttes i stor grad i forbindelse med lekser

LEXIN oppleves som et lett tilgjengelig hjelpemiddel og benyttes dobbelt så mye hjemme som på skolen. I følge skolelederne benytter elevene LEXIN i forbindelse leksearbeid. Blant lærerne i undersøkelsen oppgir 80 prosent at de oppfordrer elevene til å bruke LEXIN når de arbeider individuelt.

Behov for flere språk, bilder og illustrasjoner

Undersøkelsene avdekker en rekke utviklingsområder for LEXIN. Dette gjelder særlig utvikling av ordbøkene, hvor det er behov for flere nettressurser, flere nye språk, samt nye bilder og illustrasjoner.

Utdanningsdirektoratet er ansvarlig som oppdragsgiver for LEXIN. Brukerundersøkelsen vil være et bidrag inn i arbeidet med vurderingen av hvordan LEXIN skal organiseres og driftes fremover.